Bölgesel Giresun Haberleri

Kirazın anavatanı, fındığın yurdu Giresun
Kirazın anavatanı, fındığın yurdu Giresun
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) aracılığıyla Karadeniz’de zamanın izlerini sürdüğümüz yazı dizisinde bu hafta fındığı ve kirazı ile tanınan Giresun’u daha az bilinen yönleriyle ele aldık.

Önceliğimiz “Yaşayan İnsan Hazineleri” oldu. Bir kemençe üstadı olan Kâtip Şadi ve bir bağlama ustası olan Metin Hamzaoğlu kente mal olmuş isimler olarak karşımıza çıkmaktalar.

19. yüzyılın son çeyreğinde yazılmış olan Kâmûsü’l - A’lâm adlı kitapta yazar Şemseddin Sami Giresun’u şöyle tasvir eder. “11 camisi, 1 tekkesi, 9 kilisesi, 1 kışlası, üstündeki tepede bir eski kalesi, 500 dükkânı, 15 hanı, 30 fırın, 5 hamamı, 4 değirmeni, feneri ve işlek ticaretiyle önemli bir kazadır.”Giresun’un Karadeniz’i gören kıyı kesimleri yüksek eğimli, akarsular tarafından yarılmış vadilerden oluşur. 13. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Çepniler yerleşim için kıyıları değil iç kesimlerdeki yaylaları tercih etmişlerdir. Tirebolu ilçesinin bulunduğu kısımda denize kavuşan Harşit Çayı denize paralel uzanan dağlar üzerinden bir vadi açarak kıyı ile iç kesim arasında bir koridor oluşturmuştur.

Kâtip Şadi

Katip Şadi, 1932 Giresun Görele ilçesinde doğmuş günümüzde yaşayan Karadeniz kemençesi üstatlarından biridir. 10 yaşında kemençe çalmaya başlamış, ilk kemençesini 15 yaşında almış. Göreleli kemençe üstadı Kemal İpşir’in talebesidir. Kemençesini her çalışında o anki duruma göre sözleri doğaçlayarak bir türkü halinde okuması, bugün hala birçok kemençecinin sahip olmadığı bir yetenektir.İlk plağını 1962 yılında çıkarmış, çok sayıda kaset, CD ve plağı bulunmaktadır. Kâtip Şadi Görele’nin ilce, sahilinden yaylalarına kadar her yerde yaşamış, kemençe çalmış türkü yapmış horon kurmuş o bölge ve Karadeniz insanının sesi, sazı sözü olmuştur. Kendisinden dinliyoruz: “Kemençeye aşırı merakım vardı, köyümüzde de kemençe çalabilen insan yoktu, düğünlerimize başka yerden kemençeciler geliyordu. Bu yüzden çevrem ve ailem tarafından bu mesleğe, bu sanata teşvik edildim. Özellikle babam bana bu konuda çok destek oldu, bana bir kemençe aldı, bende kendimce çalıyordum ama ustalarımın yanında çok eksiğim olduğunu gördüm. Onlardan ders alarak eksiklerimi gidermeye çalıştım. İlk Taksim’deki Lozan Restoran’da sahne aldım. Sonrasında Almanya, Hollanda, Belçika birçok ülkelerde çaldım.”

Metin Hamzaoğlu

Giresun’da yaşayan Hamzaoğlu, saz yapımına henüz 10 yaşındayken babasının atölyesinde çalışarak başlamış. Oyma tekniği ile bağlama yapan Hamzaoğlu’nun söylediğine göre, bu yöntemin zor ve ustasının az olması nedeniyle tercih edilmemekte ve oyma saz yapımı da bu nedenle azalmaktadır.Bağlama yapımında kullanılacak ağacın kesme yönü, kesim zamanı ve kurutma usulleri önemlidir. Ağaç ne kadar kuru olursa yapılan bağlama o kadar kaliteli olur. Yaş ağaçtan yapılan sazlar çok çabuk bozulurlar. Oyma saz için öncelikle dut ağacı tercih edilir. Sazın teknesi oyulduktan sonra kurumaya bırakılır. Yeterince kuruyan gövdeye sap ve telleri takılarak saz yapımı tamamlanır.Metin Hamzaoğlu’nun babası Mehmet Hamzaoğlu, Ali Ekber Çiçek’e bağlama yapmıştır. Metin Hamzaoğlu ise Neşet Ertaş, Erol Parlak, Mehmet Erenler, Necmi Berbergil, Yıldıray Çınar, Bayram Aracı gibi çok sayıda sanatçıya bağlama yapmıştır.

Ekonomik Yapı

Osmanlı devleti döneminde Karadeniz’e limanı olan şehirlerin sahil kesiminde yaşayanlar ağırlıkla balıkçılık ve denizcilikle geçinmektedirler. Akarsu ağızlarındaki küçük ovalarda geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar çeltik tarımı yapılıyordu. Giresun bir liman şehri olduğu için şehrin kıyı kesiminde yaşayanlar denizcilik ve balıkçılıkla geçiniyorlardı. Sandal ve gemi inşası faaliyetleri de asırlarca geçerli olmuş iş kollarıydı.Kendir üretimi, Cumhuriyet’ten önce Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde sanayi ürünü idi. Kendir, ip ve halatın yanı sıra dokuma tezgâhları için de vazgeçilmez bir hammaddeydi.Demircilik, bakırcılık, rençberlik, marangozluk, taşçılık geçmiş yılların geçerli meslekleriydi. İmal edilen eşyalar yöre insanının ihtiyaçlarını karşıladığı gibi ihraç malları arasına da giriyordu.Bugün üzerinde Bulancak ilçesinin bulunduğu coğrafyada, özellikle ilçenin doğusu, 16. yüzyılın başlarından itibaren pirinç ekimi yapılıyordu. Pirinç ekilen sahile yakın yerlerde çeltik tarlaları hastalıklara davetiye çıkardığı için yerleşimden uzak kalmıştır. Köyle, sahilden uzaktaki tepelerde ve iç kesimlerde yoğunlaşıyordu.

Denizcilik

Doğu Karadeniz’in denize kıyısı olan şehirleri 1960’lı yıllara kadar ağırlıkla deniz yoluyla diğer illere açılıyorlardı. Bu nedenle limanlar bu şehirler için asırlar boyunca hayati önemdeydi. Giresun ilinde de limanlar gerek ulaştırma gerekse balıkçılık faaliyetleri sayesinde yakın zamanlara kadar canlılığını korumuştur.Tirebolu halkı, Harşıt çayı üzerinden kıyıya taşınan malların başka şehirlere sevk edildiği limana sahip olduğu için asırlar boyunca denizcilikle meşgul olmuştur. Tirebolu ayrıca gemi inşa faaliyetleriyle de meşhurdu.19. yüzyıldan itibaren çeşitli batılı devletlerin Karadeniz’de serbestçe ticaret yapmaya başlamaları, Karadeniz kıyılarındaki limanlarımızı hareketlenmesine neden olmuştur. Tirebolu limanı bu dönmede, iç kesimlerdeki madenlerin taşındığı güzergâhta olması dolayısıyla ayrıca önemli hale gelmiştir.Yöredeki balıkçılar başka ülkelere önemli miktarda balık yağı ihraç ediyorlardı.

El sanatları

İç kesimlerde tarımın yanı sıra hayvancılık da önemli bir geçim kalemiydi. Şebinkarahisar el sanatları bakımından gelişmiş bir bölgeydi. Lastik ayakkabının ortaya çıkmasından önce bu bölgedeki ayakkabı imalatçıları çevre illere satış yapacak kadar çok üretim yapıyorlardı. İlçedeki tamzara dokumaları da ilin ihraç malları arasındaydı.Giresun limanlarından başka şehirlere ihraç edilen mallar arasında yörede yapılan kilim, peşkir gibi dokumalar, madenlerin işlenmesiyle üretilen eşyalar, gümüş ve bakır madenleri ön sırada yer alır.

Kalesi ve Adası

Giresun Kalesi’nin çevresinde kurulan yerleşimler şehir merkezinin temelini oluşturmuş ve şehir Kale’yi merkeze alacak şekilde gelişme göstermiştir. Şehir merkezinin bulunduğu kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta yer alan Giresun Adası, ilkçağlardan bu yana şehrin sembolü olmuştur. Giresun Adası, Karadeniz’de insan yerleşimine elverişli tek ada olma özelliğine sahiptir. Adanın kuzeydoğusunda kalan tepede Bizans devrine ait kale kalıntılarının yüksek duvarları ve Sinop Başpiskoposu Ayios Fokas’ın adını taşıyan manastır harabeleri vardır. Giresun Adası bu bölgede yaşayan insanların âdet ve gelenekleri açısından da önemlidir. Ada’da bulunan Hamza Taşı adı verilen kaya, özellikle çocuğu olmayan kadınlar için dilek taşı niteliğindedir. Mayıs Yedisinde teknelerle Ada’nın etfarında dolaşan insanların tekne turları için belirledikleri başlangıç noktası da Hamza taşıdır.Şebinkarahisar ve çevresinin ortalama yükseltisi 1500 metredir. Bu bölge Kelkit vadisine dönüktür. Rakımdan dolayı bu bölgenin iklimi, kıyı kesimlerden farklıdır. Osmanlı Devleti döneminde Giresun ilinin iç kesimlerinde kalan Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçeleri; Gümüşhane ve Sivas illerinin bazı ilçelerini de içine alan Karahisar-i Şarki idari birimi altında yönetiliyordu.

Mayıs yedisi şenliği

Giresun’un şehir merkezinden denize dökülen Aksu Irmağı efsanelere konu olmuş, temizlik ve şifa amacıyla belli günlerde ziyaret edilerek yöre halkının kültürel dokusu içinde yer edinmiştir. Yerel hesapla 7 Mayısta (20 Mayıs), ırmağın denize kavuştuğu yerde suya girip yıkanan bekâr kızların kısa süre içinde eş bulacaklarına, çocuğu olmayan kadınların hamile kalacağına ve çeşitli hastalıklardan mustarip kişilerin suya girmek suretiyle hastalıklarından kurtulacaklarına inanılır.

Sepetçilik

Giresun’da ‘harar’ ve ‘şelek’ diye de adlandırılan sepetlerin yapımında genellikle fındık ağacı kullanılır. Tüm doğu Karadeniz’de olduğu gibi Giresun’da da hemen bütün köylerde sepet örmeyi bilen kişiler mevcuttur. Her türlü yükü taşımak için çeşitli boylarda sepetler üretilir.Fındık toplamak için örülen şelek denilen sepet, Giresun’da en çok üretilen ve kullanılan sepet türüdür. Şeleklere ip bağlanır ve bu ip yardımıyla şelek bele bağlanır. Bu sayede fındık toplanan bahçelerde rahat hareket edilir.KARADENİZ EKONOMİ
17 Eylül 2019 Salı 10:38:30 Etiketler: karadeniz ekonomi,haberler,gündem,gazete,kiraz,dokap,fındık,kültür,turizm


Bölgesel Haberler
Bunlarada Bakmak İstermisiniz ?
Yorumlar
bu habere henüz yorum yapılmamıştır.
Gündemden Haberler

Elektrik dağıtım şirketi arızayı karşılayacak

Şahin, ‘’ Elektrik dağıtım şirketi elektronik cihazlarda herhangi bir arızaya sebep olacak bir voltaj düşüklüğü veya yüksekliği olmuşsa bunun bedelini ödemek zorundadır’’

Haberin Devamını Oku

‘’Toprak numunelerinizi analiz ettirin’’

Trabzon’da Toprak Analiz Laboratuvarında, toprak numuneleri analiz edilerek ve çiftçilere gübre tavsiyesinde bulunuluyor.

Haberin Devamını Oku

Ara tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü.

Haberin Devamını Oku

Dokuz ayda 44 milyon liralık kredi kullanıldı

Ordu’da ocak-eylül döneminde 44 milyon liralık kredi kullanıldı. Eski borçlarla beraber bu rakam 100 milyonu buluyor.

Haberin Devamını Oku

600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek

Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip olan Yusufeli Barajı projesinde, üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Haberin Devamını Oku

‘’Dünyada güç girişimcilikte ve yenilikte’’

Hisarcıklıoğlu, ‘’Ülkelerin gelişimi için en önemli rolü girişimciler oynuyor. En zengin 20 ülkenin aynı zamanda dünyanın en girişimci 20 ülkesi. İşsizliğin çözümünün girişimciliği artırmaktan geçiyor.’’

Haberin Devamını Oku

Karadeniz denizden faydalanamıyor

Trio Deniz YKB Bekiroğlu, “Ege ve Akdeniz’de görmeye alıştığımız yat turizminin Karadeniz’de de olması için kamunun bir altyapı yatırımı yapması gerekiyor. Ayrıca sadece yat değil balıkçılık ve yelken de eksiklikler var.”

Haberin Devamını Oku

Hopaport bölgenin ekonomisini canlandıracak

Özer, ‘’Şartlar uygun hale geldiğinde bu projelerden birkaçını hayata geçirdiğimizde ülkemiz, bölgemiz, Artvin’imiz ve Hopa’mız ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.’’

Haberin Devamını Oku

Müteahhit bağımsız birimleri satabilecek

Özelmacıklı, ‘’Eğer müteahhit idareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alırsa, veya yapı kullanma izin belgesi sunarsa payına düşen bağımsız birimlerin tamamını satabilecek’’

Haberin Devamını Oku

Bölgenin yatırım potansiyeli Ordu’da ele alındı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısı Ordu Valisi Seddar Yavuz’un ev sahipliğinde Ordu’da gerçekleştirildi.

Haberin Devamını Oku

Esnaf kriz dinlemiyor!

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Akyürek Ordu’da bu yılın 9 aylık döneminde bin 771 yeni iş yeri açılırken bin 207 esnafında kepenk indirdiğini söyledi.

Haberin Devamını Oku

‘’Çözüm noktasında çalışmalar yapılacak’’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Düzceli iş adamlarının sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Haberin Devamını Oku

OTSO’da “Geçmişten Geleceğe Gıda Mühendisliği”semineri

Ordu Gıda Mühendisleri Odası gıda ile alakalı ürünlerin tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması ve yeni ürünlerin gelişimini desteklemek amacıyla seminer düzenledi.

Haberin Devamını Oku

‘’Türkiye 100’’ başvuruları başladı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen, “Türkiye 100” programı için başvurular başladı.

Haberin Devamını Oku

‘’100 Milyon dolarlık ihracat potansiyelimiz var’’

Akçay, ‘’Bugün Gümüşhane’de yıllık 100 Milyon dolarlık önemli bir ihracat potansiyelimiz var. Kısa ve orta vadede bunun katları olabilecek ihracatımızın en önemli ve tek alternatifi de demir yolu ağı ve ulaşımıdır’’

Haberin Devamını Oku

Ekonomide 2019: “Ayakta kalma dönemi”

İNOKSAN Ordu ve Giresun Şubesi YKB Köseoğlu, “Türkiye’de belli bir dönem yatırım ve harcama çok fazla yapıldı. Bugün ülke olarak onun bedelini ödüyoruz. Şu an Türkiye’de para kazanma değil ayakta kalma devrini yaşıyoruz.”

Haberin Devamını Oku

Üretimde müşteri ihtiyaçları ön planda tutuluyor

Olam Progıda Türkiye başkanı Özongun,” Fabrikamızda üretilen tüm fındık mamulleri, müşterilerimizle karşılıklı görüşmeler sonucunda, müşterilerimizin kendilerine has ihtiyaçlarına ve ürün spesifikasyonlarına uygun olacak şekilde, özenle üretilmektedir.

Haberin Devamını Oku

Ordu Günleri İstanbul dışına da taşınmalı

OTSO başkanı Şahin, Ordu ilinin tanıtımı için büyük bir fırsat olan Tanıtım Günleri’nin İstanbul dışına da taşınması gerektiğini söyledi. Şahin, getirdiği bu öneriyle özellikle Karadeniz-Akdeniz Otoyolu’nun daha fazla işlerlik kazanacağına inanıyor.

Haberin Devamını Oku

Kamuda maaş savurganlığı yapılıyor

Selçuk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şanlıtürk, “Ülkelerin ekonomik gücü çalışanların gücü ile eşdeğerdir. Ekonomide yapısal sorunların aşılması, devletin ve belediyenin istihdam kapısı olmaktan çıkarılması gerekiyor.”

Haberin Devamını Oku

Ordu tanıtıldı

4 gün süren ‘’Ordu Tanıtım Günleri’’, İstanbul’da yaşayan Orduluların yanı sıra farklı illerden binlerce vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Haberin Devamını Oku

Başkan Bölük, “Talihsiz bir açıklama olmuş”

Giresun TB Başkanı Bölük, “Fındığın yüzde 80'e yakını yurt dışına ihraç edilen bir ürün olup tamamı kayıt altına alınmaktadır. Karan'ın Ziraat Odası Başkanı olarak Fındık konusunu bilmemenizi, fındık ticareti konusunu bilmemenizi anlayışla karşılıyorum ama en azından fındık ticareti konusunda ve borsa kayıtları hususunda bilgi sahibi olabilirdi.”

Haberin Devamını Oku

Karaibrahimoğlu Makine Türkiye’de tek olan ürününü tanıttı

ISK SODEX 2019 Fuarına katılan Karaibrahimoğlu Makine her türlü biyokütlepeleti yakabilen Türkiye’deki tek brülör olan BurnerPowerBiyokütlePeletBrülörü’nü tanıttı.

Haberin Devamını Oku

Yazılım geleceğin mesleği olacak

Ordu Uğur Anadolu Lisesi 11 ayrı yazılım dilini kullanabilen öğrencisi Lütfü Emre Uzunlar’ı lise eğitimini tamamlaması için Kanada’ya gönderiyor.

Haberin Devamını Oku

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü 200 milyar TL

Benli, ‘’Türkiye’de bugün 62 adet sigorta ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 200 milyar TL’ye ulaştı.’’

Haberin Devamını Oku

Takip'te Kalın Güncel Haberler İçin Abone Olun

Bültenimize Abone Olarak Güncel Haber ve Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz.