Rize’nin ekonomik parametreleri

 Rize’nin ekonomik parametreleri

Rize ekonomisine genel bakış

NÜFUS:

Rize ilinin 12 adet ilçesi, 18 adet belediyesi ve 351 adet köyü bulunmaktadır. 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 331.041 kişidir. Nüfusun %67,2’sini oluşturan 222.418 kişi il/ilçe merkezlerinde yaşarken 108.623 (%32,8) kişi belde ve köylerde yaşamaktadır.

İSTİHDAM:

2013 yılı verilerine göre işgücüne katılım oranı %51,6’dır (Türkiye ortalaması %50,8). İstihdam oranı %48,1’dir (TR ort. %45,9). İşsizlik oranı %6,7’dir. 2017 yılı verilerine göre İŞKUR’a kayıtlı toplam 15.170 erkek, 21.211 kadın olmak üzere 36.381 kişilik işgücü bulunmaktadır. İldeki iş gücü %64,3 oranında tarım sektöründe, %9,4 sanayi sektöründe, %26,3 hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.

TARIM VE HAYVANCILIK:

Toplam tarımsal alan 54.589 ha’dır. Söz konusu alanın %91’ini aşan kısmında çay tarımı yapılır. Hayvancılık ölçek olarak gelişmemiş olup canlı hayvanlar ve hayvansal ürün değerlerinin Türkiye içindeki payı %0,4’dür. Rize, canlı hayvan değeri bakımından ülkenin diğer illerine göre çok düşük konumlanmıştır. Ordu, Trabzon ve İstanbul’dan sonra balık üretiminin en fazla gerçekleştiği il Rize’dir

DIŞ TİCARET :

2018 yılı ihracatı 137,1 milyon USD’dir. Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il içerisinde ihracatta 7. sıradadır, Türkiye genelindeyse 45.’tir. İthalat ise 15,2 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. İhracatın çok büyük bir kısmı First Quantum Mining Co. ünvanlı Kanadalı firma tarafından işletilen Çayeli Bakır İşletmesi tarafından gerçekleştirilmektedir (79,6 milyon USD).

LOJİSTİK:

Ulaşımda ağırlık karayolundadır. Hâlihazırda, hava yolu ile ulaşım, Rize’ye 75 km. mesafede bulunan Trabzon Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. Rize Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ve GAP bölgesiyle Karadeniz arası ulaşımın daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Ovit Tüneli’nin tamamlanmasıyla ilin lojistik açıdan önemi artmıştır.

YATIRIM:

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Rize iline 228,4 milyon TL kamu yatırımı yapılmıştır (önceki yıl 314,6 milyon TL). En fazla yatırım yapılan üç sektör sırasıyla imalat (91,2 milyon TL), ulaştırma (76,5 milyon TL) ve eğitim (24 milyon TL) şeklindedir.

TURİZM:

Rize ili, gelen ziyaretçilerini, 4 askeri, 24 dini-kültürel, 85 sivil mimari örneği ve 3 anıt olmak üzere toplam 116 adet taşınmaz kültür varlığı ile ayrıca 3 arkeolojik ve 2 doğal sit alanıyla karşılar. 4 adet turizm merkezi ve 3 adet müzesi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alan ve yatırım aşamasında bulunan konaklama tesisi sayısı 11’dir.

SANAYİ:

Sanayi işletmelerinin 75%’ini ÇAYKUR ve özel sektöre ait çay fabrikaları oluşturmaktadır. Sanayi alanında istihdam edilen yaklaşık 15.000 kişinin 13.681’i çay sektöründe çalışmaktadır. Rize Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımlarının 2017 yılında tamamlanmasıyla tesis yatırımları başlamıştır. Tahsisi gerçekleşen 22 parselde kurulacak tesislerle 1200 kişilik istihdam sağlanacaktır. Rize Merkez ve ilçelerinde 7 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapı Kooperatifi bulunmaktadır.

 


Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?