Sektörler Tarım Haberleri

Ordu neden zenginleşemiyor?
Ordu neden zenginleşemiyor?
KARİMEX CEO’su Emrah Albayrak Ordu’nun neden zenginleşemediğini ve zenginleşmesi için nelerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Ordu Ulubey yolunda 70 kişi istihdam eden KARIMEX, 2018 yılı verilerine göre dünyada 52 ülkeye ulaşmış durumda. Genellikle Avrupa Birliği ülkelerine işlenmiş fındık ihracatı gerçekleştiren firma aynı zamanda Avrupa merkezli olmak üzere Kuzey Afrika, Orta Doğu, Amerika, Çin ve Güney Asya ülkelerine ihracat yapıyor. Sektördeki başarısını geleneksel bakış açısından yenilikçiliğe geçmiş olmasına bağlayan KARİMEX’ in CEO’su Emrah Albayrak, “ Gelenekçilikle yol kat edemeyeceğimizi fark ettik ve pazarlama modelimizin ortasına uluslararası gıda fuarlarını koyduk. Yılda minimum 4 fuara katılıyoruz. Bu ay Nijerya’ya gidiyoruz. Nijerya çok nüfuslu gelişen bir petrol ülkesi.Buna ek olarak pazarlama hedeflerimizde Güney Amerika ve Çin var. İki yıldır Çin’e ihracat yapıyoruz ve her geçen yıl Çin’in fındık alımı artıyor.” dedi. Güney Amerika’nın da önemli bir pazar olduğunu fakat ikili ticaret antlaşmaları dolayısıyla problem yaşadıklarını belirten Albayrak bu durum aşılabilirse Türk fındığının mevcut ihracat rakamının en az 1 buçuk kat yukarıya çıkabileceğini söyledi.

“Daha az üretiyoruz”

Yerel ve genel ekonomik durumu, istihdam ve ihracat politikalarını değerlendiren Albayrak fındıkta 2000’li yıllardaki verimliliğin olmadığını belirterek “Ordu fındık üretimi açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde ama bu rakam bahçe ve yüz ölçümü açısından böyle verimlilik açısından değil.  2000’li yıllarda dekar başına kullanılan gübre miktarı ile günümüzde kullanılan gübre miktarı arasında çok büyük uçurum var. O dönemlerdeki verim bu günlerde yakalanamıyorsa demek ki biz bazı konularda hata yapıyoruz. Olması gerekenden daha az üretiyoruz. Ordu’da yetiştirilen fındığın çok büyük bir kısmı Ordu’nun dışında işleniyor, Trabzon tarafına doğru bir sevkiyat söz konusu. Buna ek olarak bizim fındık şehrinin karakteristik özelliklerini sağlayıp sağlamadığımızı ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyada fındık üreten Türkiye dışında birçok şehir ve onların bazı modelleri var biz bu modeller üzerinde hareket etmeliyiz.” dedi.

 

“Ordu’da kongre turizmi yapabilecek oteller yok”

Ordu’yu girişimcilik potansiyeli açısından değerlendiren Albayrak, “Elimizde neyimiz olduğunu çok iyi belirlemeliyiz. Devletin planlama teşkilatları ve Turizm Bakanlığı planlama şubeleri bunları yapmalı. Biz ne yazık ki ağır sanayi şehri olma konusunda biraz gerideyiz. Ordu gerek liman, gerek kaynaklara uzaklık gerekse de insan gücü ve çeşitliliği konusunda ne yazık ki bir Konya, Bursa ve Gaziantep olamayacak. Ama onların sahip olamadıklarına sahip miyiz bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çok güzel bir doğamız var turizm açısından çok güzel işler yapılabileceğine inanıyorum. Kurul Kalesi, uzantıları keşfedildikten sonra dünyada çok büyük bir ilgi yarattı. Bunun gerek içerde gerek dışarıda çok iyi pazarlanamadığını düşünüyorum. Bizim için bir Efes Antik Kenti haline gelebilir. Başka bir konuda Ordu’da kongre turizmi yapabilecek kadar çok büyük oteller yok. Ordu elit forumlar, prestiji yüksek kongreler ve forumlara ev sahipliği yapabilir. Buna özgü oteller için devlet özel teşvik ve destek paketleri yaratılabilir.Bakın ordu ilinin Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH) kişi başına 7 bin doların altında Türkiye ortalamasının çok altındayız. Yaklaşık 200 milyon dolar fındık ihracatı, balı, turizm potansiyeli ve maden ürünleri olan bir şehrin 10 bin dolar üzerinde olması lazım. Bu sorunun ortadan kaldırılacak şekilde çalışılması gerekiyor.İnsan kaynağımız çok fazla ordunun genç bir nüfusu var. Fakat işsizlik durumu yüksek bunları kısa vadeli çözebilmek için tekstil, callcenter ve devlet yatırımlarının orduya gelmesi gerekiyor. Giresun ve Samsun’un çok ciddi devlet kurumları var. Ordu’da mesela bir tugay komutanlığı, bir liman ve bu limana ait işletmeler kurulamadı. İhtiyacımız olan bu tarz yatırımların orduya gelmesi az önce söylediğim 7 bin dolar bandının yukarıya taşınması anlamına geliyor. Biz neden zenginleşemiyoruz sorusunu sormalı bu sorunun cevabına göre planlama yapmalıyız.” dedi.

“İstihdam sözü veriyoruz”

Arazi fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin fındığa devletin sağladığı destek olduğunu dile getiren Albayrak,“Fındık üretilmese devletin bir desteği söz konusu. Bu yüzden araziler pahalı. Bu konunun vali ve belediye başkanımızın gündeminde olduğunu biliyorum. Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde ve yeni yapılması düşünülen organize sanayi bölgesiyle ilgili ciddi zaman harcıyorlar. Umarım o yatırım ön plana alınabilir. Ordu’da ikinci bir sanayinin, yer sorunlarının ortadan kaldırılarak bir an önce devreye alınması gerekiyor. Böyle bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5-6 yıl içerisinde hayata geçirilebilecek seviyeye getirilirse bizşirket olarak 20-30 dönümlük yere talip oluruz. Bunun için istihdam sözü de veririz.” şeklinde konuştu.

“Ortak pencerede buluşamıyoruz”

Sanayi- üniversite iş birliğinin olması gerektiği gibi işlemediğini vurgulayan Albayrak,Açıkçası bu konudan çok muzdaripiz. Çünkü herkes konuya kendi açısından bakıyor. Ortak pencerede buluşamıyoruz. Ordu Üniversitesine yeni gelecek ekibin orduyu bilen akademisyenlerimizden seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeni dönemde bu sağlanabilirse iyi olacak. Bizim çok ciddi yetişmiş teknik eleman sıkıntımız var. Üniversitemizden mezun olan çocuklar buralarda kalmak istemiyor. Ordu’nun albenisini artıracak unsurların artırılması gerekiyor. Bunlar sağlanabilirse yeni dönemde Ordu ilinin üniversitesi ile kucaklaşabileceğine, kalkınmanın ve büyümenin bu sayede sağlanabileceğine inanıyorum.” ifadelerinikullandı.

“Ordu çevre illerden ayrılacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler göreve başladığından bu yana orduya ziyarete gelen kurumların Türkiye ve dünyanın önemli firmaları olduğunu belirten Albayrak, “ Ordu için 5 yıllık bir şans söz konusu. Biz Hilmi beyin bütün sahip olduğu kazanımlardan faydalanmak zorundayız. Kendisininçok ciddi projeleri var. Mesela liman projesi. Biz karayolunu çok fazla kullanan bir fındık sanayisiyiz. Çok ciddi nakliye ve akaryakıt ücretleri ödüyoruz. Dış ticaret açığımızın çok önemli bir kısmı akaryakıttan doğuyor. Bu tarz şeyleri ortadan kaldırmak için bir liman yapılmalı. Başka bir problemde Ordu’da hastanenin olmaması. Hastamı olduğu zaman Trabzon’a Samsun’a Tokat’a gidiyorsak orduda hastane yok demektir.Şehir hastanesi yapılacaksa yapılsın ama mevcut hastaneler kapatılarak şehir hastanesine entegre edilmesin. Biz olabildiğince çok çeşit görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türk fındığı geliştirilmek istenmiyor”

Türkiye gündemini değerlendiren Emrah Albayrak, “Türk fındığının gelişiminin baskılanması talep ediliyor. Bunun için ekstra pazarlar yaratılmaya çalışılıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Şili pazarı gibi. Avrupa’da unutulan fındık tekrar filizlendirilmeye çalışılıyor. Mesela İspanya’da ve İtalya’da seki (taraça) uygulamaları ile bir dağ keçisinin dahi tırmanamadığı yerlere fındık dikiyorlar. Şunu söyleyebilirim Türk fındığı ve fındık sanayisi 100 milyonlarca euroluk yatırımlar yaparak kalite kontrol laboratuarları kurmuşlardır. Her yıl bu paraları harcamaktadır. O yüzden bugün fındığın hem hak ettiği topraklar burası hem de hak ettiği şekilde işleyecek güç Türk fındık enstitüsüdür.”diye konuştu.

 “Yatırım yapmazsak küçülürüz”

Düşük faizli kredilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Albayrak, “Sektörün ciddi bir problemleri var. Eğer 2018 ve 2019 yılında Türkiye’de Eximbank diye bir kurum olmasaydı Türk fındık ihracatı 1 milyar doların altına düşerdi ve finansman sıkıntısı olurdu. Yerli ve milli ihracatçılarla, yabancı yatırımcı ihracatçılar arasında fark var. Onlar çok daha ucuz paraya ulaşırlarken biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bankalarının ya da özel bankalarının vermiş olduğu piyasa faizleriyle çalışıyoruz. Bu bizi çok zorluyor. Türk Fındık Sanayisi ve Fındık İşleme Tesisleri dünyada eşi benzeri olmayan maliyete ve altyapıya sahip bir sektör. O yüzden yatırım yapmak zorundayız. Yatırım yapmadığımız sürece küçülürüz. Bunun önüne geçmek içinde bizim düşük faizli kredilere ihtiyacımız var.Umuyorum yeni dönemde bu değişecektir.” şeklinde konuştu.

“Kooperatifçilik önem kazanmalı”

Reform paketlerinin çok etkili olmadığına değinen Albayrak, “Açıklanan reform paketlerinde çok bir şey göremedik. Biz özel sektör olarak uygulama açısından çok hızlı hareket etmemiz gereken dönemlerdeyiz. Türkiye’de çok başarılı olmasa da dünyada kooperatifçilik sistemi var. Ben ekonomik reform paketlerinin içerisine önümüzdeki günlerde mutlaka kooperatif yasası ile alakalı bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

“TMO fındık fiyatlarını açıklamalı”

Emrah Albayrak, “TMO ile alakalı çeşitli yorumlar görüyoruz sürekli. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuruluş yapısı ve organizasyonu daha çok teknik manada ürüne destek vermeyi içeriyor. Yeni sezon geliyor birçok belirsizlik var. Fiyatın, kurların, banka faizlerinin ne olacağı belli değil. TMO’nun çok da işi uzatmadan en geç haziran ayı içerisinde yol haritasını açıklamalı ve kaç liradan bu alımları yapacağını bildirmesi gerekiyor.  Ayrıca serbest ekonomik düzeni ve piyasayı korumak adına alım fiyatı açıklanırken satım zamanının ve satım fiyatının da açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer açıklarlarsa TMO’nun sadece ürüne ve üreticiye destek veren bir kurum olduğunu bir kar mekanizması olmadığını kanıtlamış olurlar.” ifadelerini kullandı. MURAT GÜRSOY/KARADENİZ EKONOMİ

 

 
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:25:48 Etiketler: karadeniz ekonomi,haberler,gündem,gazete,tmo,fındık,ihracat,karimex


Sektörler'den Haberler
Bunlarada Bakmak İstermisiniz ?
Yorumlar
bu habere henüz yorum yapılmamıştır.
Gündemden Haberler

Projelerin toplam bedeli 18,3 milyar lira

Doruk, ‘’Bu projeler için 2019 yılında 1 milyar 975 milyon lira ödenek geldiğini ve dönem sonu itibarıyla bu paranın 1 milyar 717 milyon lirasının harcandı’’

Haberin Devamını Oku

Güler, Tepe’yi ziyaret etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe’yi makamında ziyaret etti.

Haberin Devamını Oku

‘’Türkiye’nin sektörel pazar çeşitliliğini artıracak fuar’’

Karaloğlu,‘’ Bize en yakın pazar Ortadoğu pazarıdır, özellikle Türk üreticinin ürettiği tarım ürünlerini orta doğu pazarına sokmamız lazım.”

Haberin Devamını Oku

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler devam ediyor

“Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” makine-alet dağıtımı gerçekleştirildi.

Haberin Devamını Oku

Gürsoy Holding’in son şantiyesi Cezayir’de

İnşaat sektörünün iç piyasada yaşadığı sıkıntılar taahhüt sektöründeki birçok firmada yoğun kriz baskısı yaratırken sağlam ve istikrarlı yapısıyla dış pazara ağırlık veren Gürsoy Holding son şantiyesini Cezayir’de açtı.

Haberin Devamını Oku

‘’Biz güçlü ve köklü bir devletiz’’

‘’Türkiye birliği beraberliği sayesinde bu mücadeleyi başarıya ulaştıracaktır. Türk Milleti olarak ordumuzun yanındayız.’’

Haberin Devamını Oku

Kumru Niksar Yoluna 20 Milyon TL’lik kaynak

Gündoğdu, ‘’Kumru Niksar Yolu çalışmaları için ihtiyaç duyulan 20 Milyon TL’lik kaynak halloldu. Bahar ayları ile birlikte yol çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak’’

Haberin Devamını Oku

‘’Sakarya sağlık turizmi ile de anılacak’’

Yüce, ‘’Hâlihazırda bildiğiniz üzere Sakarya için önemli projelerimiz var. Sakarya sadece doğa turizmi değil, sağlık turizmi ile de anılacak’’

Haberin Devamını Oku

“Yatırımcılar ellerini çabuk tutmalı”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı  Sakarya’ya yapılan son OSB ile azami kapasiteye ulaşmış olacaklarını ve başka OSB açmanın söz konusu olmadığını bu yüzden yatırımcıların ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.

Haberin Devamını Oku

Kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6’yı geçmeyecek

Reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6`yı geçemeyecek. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanacak.

Haberin Devamını Oku

Ordu’dan ’Barış Pınar Harekatı’na destek

Türkiye’nin tüm illerindeki odalar ve borsalar ‘Barış Pınar Harekatı’ için destek mesajı yayımladı.

Haberin Devamını Oku

‘’Soya fasülyesi, fındık ve mısırdan daha karlı ürün olacak’’

Güler, ‘’Soya fasulyesi dönüm başına getirisinden dolayı fındık ve mısırdan daha karlı bir ürün olmuş olacak. Soya fasulyesi alternatifin de ötesinde önemli bir gelir kaynağımız’’

Haberin Devamını Oku

Aromatik bitki çeşitliliği projesi incelendi

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin korunmasında, bunların üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Şavşat’ı ziyaret etti.

Haberin Devamını Oku

İşsiz sayısı 4 milyon kişiye ulaştı

2019 yılı Temmuz ayı işsizlik istatistikleri belli olurken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı görüldü.

Haberin Devamını Oku

‘’Kadınlar fındık tarımında hem uygulayıcı hem de karar verici konumunda’’

Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) "Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" projesi kapsamında kadın üreticilere fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler verildi.

Haberin Devamını Oku

‘’Firmalar yıllık cirolarının %10’unu inovasyona aktarıyor’’

Aslan, ‘’İnovasyon o kadar önemli bir şey ki, bazı firmalar yıllık cirolarının %10′unu doğrudan inovasyon yaratmak için bir sonraki yıla bütçe olarak aktarıyor.’’

Haberin Devamını Oku

Uğur Lisesi; “İyi bir lise =  iyi bir üniversite”

Ordu Uğur Anadolu Lisesi YKB Kaya Aydın,  lisede iyi bir eğitim alınırsa iyi bir üniversiteye gidilebileceğini, öğrencilerini bu mantalitede yetiştirdiklerini belirterek, “ Her şeyi vadeden değil ihtisas sağlayan bir okuluz” dedi.

Haberin Devamını Oku

ODÜ ve Ordu BŞB Çambaşı için eğitim protokolü imzaladı

Ordu Üniversitesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında “Çambaşı Doğa Tesislerinde Yer Tahsisi İş Birliği ve Eğitim Protokolü” imzalandı.

Haberin Devamını Oku

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu seçildi

Kartaloğlu, ‘’Hep birlikte çalışacağımız çok güzel bir 3 yıl bizi bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum’’

Haberin Devamını Oku

“Konut alanı kadar ticaret alanlarına da ihtiyaç var”

Tokat TSO Başkanı Çelik, Tokat’ın yeni konut alanları kadar,  yeni ticaret alanlarına da  ihtiyacı olduğunun görmezden gelindiğini söyledi.

Haberin Devamını Oku

Vatandaş Web-Tapu üzerinden işlem yapabilecek

‘’Vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebildikleri Web-tapu sisteminde birçok önemli güncellemeler yapıldı.’’

Haberin Devamını Oku

Uğur Lisesi’nde güzel şeyler oluyor

Ordu Uğur Okulları ekonomik sıkıntıların izlerini çocuklarda en aza indirmek amacıyla okul bünyesinde kurduğu sosyal sorumluluk kulübünün ilk projesini hayata geçirdi.

Haberin Devamını Oku

İnşaat sektörü tek başına ekonomiyi kurtaramaz

Sanat Yapı A.Ş. YKB Eribol, “Ekonominin düzelmesi inşaat sektörüne bağlı değil. Devlet olanaklarını inşaat için değil sanayi ve tarım için kullanmalı. Faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi kurtaramazsınız.”

Haberin Devamını Oku

‘’Türkiye ekonomik hedeflerini yatırım yaparak tutturacak’’

Yontan, ‘’Türkiye'nin ekonomik hedeflerini tutturması için mutlaka büyümesi ve yatırım yapması gerekir. İstihdamın yüzde 56,6'sı hizmet sektöründe yer alıyor, sanayideki istihdam oranı ise yüzde 20'lerde kalıyor. İşsizliğin artmaması için en az yüzde 4 büyümemiz gerekir.’’

Haberin Devamını Oku

Takip'te Kalın Güncel Haberler İçin Abone Olun

Bültenimize Abone Olarak Güncel Haber ve Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz.