Tokat’ın ekonomik parametreleri

 Tokat’ın ekonomik parametreleri

Tokat ekonomisine genel bakış

Günümüzde uluslararası ve bölgeler arası yol güzergahlarında önemli bir bağlantı noktası olan Tokat; tarım, gıda sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon sanayi; taş ve toprağa dayalı sanayi, metal eşya ve makine sanayi ile orman ürünleri sanayi sektörleri için cazip bir yatırım ortamı sağlayacak potansiyele sahiptir.

TARIM

İl yüzölçümünün %37’sini oluşturan 370.446 ha büyüklüğündeki tarım arazileri üç farklı iklim yapısına sahip olmasının yanı sıra yükseklikleri 150 metre ile 2200 metre arasında değişmektedir. Tarım alanlarının %30’unu sulu tarım alanları oluşturmaktadır. Beş farklı agro – ekolojik özelliğe sahip, Kazova, Turhal, Erbaa, Niksar, Artova ve Zile ovaları büyük ölçüde sulanabilmektedir. Tarım arazilerinde narenciye haricinde ülkemizde yetiştirilen her çeşit sebze ve meyve yetiştirilebilmektedir. İlin ekolojik şartları ürün çeşitliliğine, ikinci ürün ve kışlık sebze yetiştiriciliğine imkan tanımaktadır. 2017 yılında; 39’u ülke içinde önemli pay sahibi, toplam 76 ürün çeşidi ile 2 milyon 789 bin ton bitkisel üretim gerçekleştirilmiştir. 

HAYVANCILIK

 Zengin florasında yapılan süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık ve alabalık yetiştiriciliği faaliyetleri ile 4 önemli hayvansal ürün elde edilmektedir. İldeki küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri ile 2017 yılında 270.452 ton süt üretimi ve 820 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir.Süt besiciliği ile elde edilen sütün ülke içindeki payı %1,5’dur. Arıcılık Faaliyetleri ile Yıllık 515 Ton bal üretilmektedir

GIDA SANAYİ

Tokat’ta kamu ve özel sektör tarafından kurulan tesislerle, tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. İlde sahip olduğu verimli tarım arazilerinden elde edilen kaliteli tarım ürünlerini değerlendiren işletmeler yer almaktadır. 1934 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk şeker fabrikaları arasında yer alan Turhal Şeker Fabrikası, 1958 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk meyve suyu üreticisi ve Türkiye’nin ilk 500 şirketinden biri olan Dimes, kentin sanayileşme sürecindeki önemli aktörledir.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON

Osmanlı İmparatorluğu döneminde temelleri atılan tekstil ve hazır giyim sanayinde Tokat ve Denizli dokuma sanayinde iki önemli merkezdir. Tokat dokumacılığın yanı sıra basmacılık ve boyamacılık ile önemli bir ihracat merkezi idi. 600 yıllık bir deneyime sahip olunan bu sektörde bugün Merkez-Erbaa-Turhal ve Zile ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile ilde en fazla istihdam sağlayan sektördür.Sektörde 2013 yılında 2.992 olan çalışan sayısı % 84 artarak, 2017 yılında 5528’e yükselmiştir. 

TURİZM

Tokat, tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzellikleri koruyarak bugüne taşıyan ender bir Anadolu kentidir. Anadolu’nun saklı tarihinin izlerini bugün Komana ve Sebastopolis antik kentlerinde, Merkez, Niksar, Zile ve Pazar ilçelerinde sürmek mümkündür. Baş burcu ile görkemli ve ürkütücü bir kayanın tepesine oturmuş yaklaşık 1500 yaşındaki Tokat Kalesi bugünkü şehir merkezinin ilk yerleşim alanıdır.

MADEN REZEVLERİ

Tokat’ta metalik madenler ve endüstriyel hammadde niteliği taşıyan madenler çıkarılmaktadır. Antimuan, bakır, demir, krom, manganez ve nikel ilde çıkarılan metalik madenler arasında yer alırken; aspest, bentonit, kaolen, kil, kireçtaşı ve mermer ilde çıkarılan endüstriyel hammadde niteliği taşıyan madenler arasında yer almaktadırlar.  Bu madenler arasında mermer, bentonit, antimuan ve taş kömürü ön plana çıkmaktadır. 

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ

Tokat ili yüzölçümünün % 48’ini ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Merkez, Almus, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri’nin sorumluluk alanında bulunan bu ormanlık arazilerden endüstriyel odun elde edilmektedir.  2016 yılında 173.336 m³ endüstriyel odun üretilerek il içinde ve ilin yakın çevresinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri tarafından hammadde kaynağı olarak kullanılmıştır.


Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?