Sektörler Tarım Haberleri

Ordu neden zenginleşemiyor?
Ordu neden zenginleşemiyor?
KARİMEX CEO’su Emrah Albayrak Ordu’nun neden zenginleşemediğini ve zenginleşmesi için nelerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Ordu Ulubey yolunda 70 kişi istihdam eden KARIMEX, 2018 yılı verilerine göre dünyada 52 ülkeye ulaşmış durumda. Genellikle Avrupa Birliği ülkelerine işlenmiş fındık ihracatı gerçekleştiren firma aynı zamanda Avrupa merkezli olmak üzere Kuzey Afrika, Orta Doğu, Amerika, Çin ve Güney Asya ülkelerine ihracat yapıyor. Sektördeki başarısını geleneksel bakış açısından yenilikçiliğe geçmiş olmasına bağlayan KARİMEX’ in CEO’su Emrah Albayrak, “ Gelenekçilikle yol kat edemeyeceğimizi fark ettik ve pazarlama modelimizin ortasına uluslararası gıda fuarlarını koyduk. Yılda minimum 4 fuara katılıyoruz. Bu ay Nijerya’ya gidiyoruz. Nijerya çok nüfuslu gelişen bir petrol ülkesi.Buna ek olarak pazarlama hedeflerimizde Güney Amerika ve Çin var. İki yıldır Çin’e ihracat yapıyoruz ve her geçen yıl Çin’in fındık alımı artıyor.” dedi. Güney Amerika’nın da önemli bir pazar olduğunu fakat ikili ticaret antlaşmaları dolayısıyla problem yaşadıklarını belirten Albayrak bu durum aşılabilirse Türk fındığının mevcut ihracat rakamının en az 1 buçuk kat yukarıya çıkabileceğini söyledi.

“Daha az üretiyoruz”

Yerel ve genel ekonomik durumu, istihdam ve ihracat politikalarını değerlendiren Albayrak fındıkta 2000’li yıllardaki verimliliğin olmadığını belirterek “Ordu fındık üretimi açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde ama bu rakam bahçe ve yüz ölçümü açısından böyle verimlilik açısından değil.  2000’li yıllarda dekar başına kullanılan gübre miktarı ile günümüzde kullanılan gübre miktarı arasında çok büyük uçurum var. O dönemlerdeki verim bu günlerde yakalanamıyorsa demek ki biz bazı konularda hata yapıyoruz. Olması gerekenden daha az üretiyoruz. Ordu’da yetiştirilen fındığın çok büyük bir kısmı Ordu’nun dışında işleniyor, Trabzon tarafına doğru bir sevkiyat söz konusu. Buna ek olarak bizim fındık şehrinin karakteristik özelliklerini sağlayıp sağlamadığımızı ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyada fındık üreten Türkiye dışında birçok şehir ve onların bazı modelleri var biz bu modeller üzerinde hareket etmeliyiz.” dedi.

 

“Ordu’da kongre turizmi yapabilecek oteller yok”

Ordu’yu girişimcilik potansiyeli açısından değerlendiren Albayrak, “Elimizde neyimiz olduğunu çok iyi belirlemeliyiz. Devletin planlama teşkilatları ve Turizm Bakanlığı planlama şubeleri bunları yapmalı. Biz ne yazık ki ağır sanayi şehri olma konusunda biraz gerideyiz. Ordu gerek liman, gerek kaynaklara uzaklık gerekse de insan gücü ve çeşitliliği konusunda ne yazık ki bir Konya, Bursa ve Gaziantep olamayacak. Ama onların sahip olamadıklarına sahip miyiz bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çok güzel bir doğamız var turizm açısından çok güzel işler yapılabileceğine inanıyorum. Kurul Kalesi, uzantıları keşfedildikten sonra dünyada çok büyük bir ilgi yarattı. Bunun gerek içerde gerek dışarıda çok iyi pazarlanamadığını düşünüyorum. Bizim için bir Efes Antik Kenti haline gelebilir. Başka bir konuda Ordu’da kongre turizmi yapabilecek kadar çok büyük oteller yok. Ordu elit forumlar, prestiji yüksek kongreler ve forumlara ev sahipliği yapabilir. Buna özgü oteller için devlet özel teşvik ve destek paketleri yaratılabilir.Bakın ordu ilinin Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH) kişi başına 7 bin doların altında Türkiye ortalamasının çok altındayız. Yaklaşık 200 milyon dolar fındık ihracatı, balı, turizm potansiyeli ve maden ürünleri olan bir şehrin 10 bin dolar üzerinde olması lazım. Bu sorunun ortadan kaldırılacak şekilde çalışılması gerekiyor.İnsan kaynağımız çok fazla ordunun genç bir nüfusu var. Fakat işsizlik durumu yüksek bunları kısa vadeli çözebilmek için tekstil, callcenter ve devlet yatırımlarının orduya gelmesi gerekiyor. Giresun ve Samsun’un çok ciddi devlet kurumları var. Ordu’da mesela bir tugay komutanlığı, bir liman ve bu limana ait işletmeler kurulamadı. İhtiyacımız olan bu tarz yatırımların orduya gelmesi az önce söylediğim 7 bin dolar bandının yukarıya taşınması anlamına geliyor. Biz neden zenginleşemiyoruz sorusunu sormalı bu sorunun cevabına göre planlama yapmalıyız.” dedi.

“İstihdam sözü veriyoruz”

Arazi fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin fındığa devletin sağladığı destek olduğunu dile getiren Albayrak,“Fındık üretilmese devletin bir desteği söz konusu. Bu yüzden araziler pahalı. Bu konunun vali ve belediye başkanımızın gündeminde olduğunu biliyorum. Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde ve yeni yapılması düşünülen organize sanayi bölgesiyle ilgili ciddi zaman harcıyorlar. Umarım o yatırım ön plana alınabilir. Ordu’da ikinci bir sanayinin, yer sorunlarının ortadan kaldırılarak bir an önce devreye alınması gerekiyor. Böyle bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5-6 yıl içerisinde hayata geçirilebilecek seviyeye getirilirse bizşirket olarak 20-30 dönümlük yere talip oluruz. Bunun için istihdam sözü de veririz.” şeklinde konuştu.

“Ortak pencerede buluşamıyoruz”

Sanayi- üniversite iş birliğinin olması gerektiği gibi işlemediğini vurgulayan Albayrak,Açıkçası bu konudan çok muzdaripiz. Çünkü herkes konuya kendi açısından bakıyor. Ortak pencerede buluşamıyoruz. Ordu Üniversitesine yeni gelecek ekibin orduyu bilen akademisyenlerimizden seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeni dönemde bu sağlanabilirse iyi olacak. Bizim çok ciddi yetişmiş teknik eleman sıkıntımız var. Üniversitemizden mezun olan çocuklar buralarda kalmak istemiyor. Ordu’nun albenisini artıracak unsurların artırılması gerekiyor. Bunlar sağlanabilirse yeni dönemde Ordu ilinin üniversitesi ile kucaklaşabileceğine, kalkınmanın ve büyümenin bu sayede sağlanabileceğine inanıyorum.” ifadelerinikullandı.

“Ordu çevre illerden ayrılacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler göreve başladığından bu yana orduya ziyarete gelen kurumların Türkiye ve dünyanın önemli firmaları olduğunu belirten Albayrak, “ Ordu için 5 yıllık bir şans söz konusu. Biz Hilmi beyin bütün sahip olduğu kazanımlardan faydalanmak zorundayız. Kendisininçok ciddi projeleri var. Mesela liman projesi. Biz karayolunu çok fazla kullanan bir fındık sanayisiyiz. Çok ciddi nakliye ve akaryakıt ücretleri ödüyoruz. Dış ticaret açığımızın çok önemli bir kısmı akaryakıttan doğuyor. Bu tarz şeyleri ortadan kaldırmak için bir liman yapılmalı. Başka bir problemde Ordu’da hastanenin olmaması. Hastamı olduğu zaman Trabzon’a Samsun’a Tokat’a gidiyorsak orduda hastane yok demektir.Şehir hastanesi yapılacaksa yapılsın ama mevcut hastaneler kapatılarak şehir hastanesine entegre edilmesin. Biz olabildiğince çok çeşit görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türk fındığı geliştirilmek istenmiyor”

Türkiye gündemini değerlendiren Emrah Albayrak, “Türk fındığının gelişiminin baskılanması talep ediliyor. Bunun için ekstra pazarlar yaratılmaya çalışılıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Şili pazarı gibi. Avrupa’da unutulan fındık tekrar filizlendirilmeye çalışılıyor. Mesela İspanya’da ve İtalya’da seki (taraça) uygulamaları ile bir dağ keçisinin dahi tırmanamadığı yerlere fındık dikiyorlar. Şunu söyleyebilirim Türk fındığı ve fındık sanayisi 100 milyonlarca euroluk yatırımlar yaparak kalite kontrol laboratuarları kurmuşlardır. Her yıl bu paraları harcamaktadır. O yüzden bugün fındığın hem hak ettiği topraklar burası hem de hak ettiği şekilde işleyecek güç Türk fındık enstitüsüdür.”diye konuştu.

 “Yatırım yapmazsak küçülürüz”

Düşük faizli kredilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Albayrak, “Sektörün ciddi bir problemleri var. Eğer 2018 ve 2019 yılında Türkiye’de Eximbank diye bir kurum olmasaydı Türk fındık ihracatı 1 milyar doların altına düşerdi ve finansman sıkıntısı olurdu. Yerli ve milli ihracatçılarla, yabancı yatırımcı ihracatçılar arasında fark var. Onlar çok daha ucuz paraya ulaşırlarken biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bankalarının ya da özel bankalarının vermiş olduğu piyasa faizleriyle çalışıyoruz. Bu bizi çok zorluyor. Türk Fındık Sanayisi ve Fındık İşleme Tesisleri dünyada eşi benzeri olmayan maliyete ve altyapıya sahip bir sektör. O yüzden yatırım yapmak zorundayız. Yatırım yapmadığımız sürece küçülürüz. Bunun önüne geçmek içinde bizim düşük faizli kredilere ihtiyacımız var.Umuyorum yeni dönemde bu değişecektir.” şeklinde konuştu.

“Kooperatifçilik önem kazanmalı”

Reform paketlerinin çok etkili olmadığına değinen Albayrak, “Açıklanan reform paketlerinde çok bir şey göremedik. Biz özel sektör olarak uygulama açısından çok hızlı hareket etmemiz gereken dönemlerdeyiz. Türkiye’de çok başarılı olmasa da dünyada kooperatifçilik sistemi var. Ben ekonomik reform paketlerinin içerisine önümüzdeki günlerde mutlaka kooperatif yasası ile alakalı bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

“TMO fındık fiyatlarını açıklamalı”

Emrah Albayrak, “TMO ile alakalı çeşitli yorumlar görüyoruz sürekli. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuruluş yapısı ve organizasyonu daha çok teknik manada ürüne destek vermeyi içeriyor. Yeni sezon geliyor birçok belirsizlik var. Fiyatın, kurların, banka faizlerinin ne olacağı belli değil. TMO’nun çok da işi uzatmadan en geç haziran ayı içerisinde yol haritasını açıklamalı ve kaç liradan bu alımları yapacağını bildirmesi gerekiyor.  Ayrıca serbest ekonomik düzeni ve piyasayı korumak adına alım fiyatı açıklanırken satım zamanının ve satım fiyatının da açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer açıklarlarsa TMO’nun sadece ürüne ve üreticiye destek veren bir kurum olduğunu bir kar mekanizması olmadığını kanıtlamış olurlar.” ifadelerini kullandı. MURAT GÜRSOY/KARADENİZ EKONOMİ

 

 
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:25:48 Etiketler: karadeniz ekonomi,haberler,gündem,gazete,tmo,fındık,ihracat,karimex


Sektörler'den Haberler
Bunlarada Bakmak İstermisiniz ?
Yorumlar
bu habere henüz yorum yapılmamıştır.
Gündemden Haberler

Teknokent ihracatını 4 kat artırdı

Trabzon Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerinin 2018 yılı ihracatı, önceki yıla göre 4 kat artarak 3 milyon 791 bin 167 dolar oldu.

Haberin Devamını Oku

Karadeniz serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde haftasonu sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 3 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Haberin Devamını Oku

Başkan Sarı istihdam sözünü tutuyor

Amasya’da faaliyete başlayacak olan Amasya Elçin Tekstil Firması 250 kişiye istihdam sağlayacak. Bu sayının kısa sürede 500 kişiye ulaşması bekleniyor.

Haberin Devamını Oku

Ordu kivisi tescillendi

Ordu'da fındıktan sonra en önemli gelir getirici tarımsal ürün olan Ordu kivisi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Haberin Devamını Oku

KEİPA üyeleri Giresun’da toplandı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu’nun 53’üncü toplantısına bu yıl Giresun ev sahipliği yaptı.

Haberin Devamını Oku

‘’Çambaşı Oteli Ordu turizminin çıtasını yükseltecek’’

Kısa sürede tamamlanacak olan otel kayak tesisiyle bütünleşerek Ordu turizminin çıtasını yükseltecek. Hedefimiz 3 aylık yazı olan bir şehir değil 12 aylık bir turizm şehri haline gelmek.

Haberin Devamını Oku

Coğrafi işaretli ürünler dünyaya tanıtılacak

 ‘’Bu zirve, ürünlerimizin dünya çapında tanınmasına ve değerinin artmasına katkıda bulunurken aynı zamanda üreticimizin korunmasına fayda sağlayacaktır. Coğrafi işaretli ürünlerin ticaret hacmi dünyada 200 milyar doları aşıyor.’’

Haberin Devamını Oku

Başkan Güler borsayı ziyaret etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler  ahilik haftası kapsamında Ordu Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Haberin Devamını Oku

Giresun’un yol haritası çizildi

Giresun şehrinin doğal ve tarihi güzelliklerini ülke içi ve ülke dışında doğru ve etkili bir şekilde tanıtmak için yapılması gereken süreçte yol haritası tespit edildi.

Haberin Devamını Oku

Karadeniz Ekonomi Rotaryanlarla bir araya geldi

Ordu Rotary Kulübü’nün 2019- 2020 döneminin 11’inci toplantısına Karadeniz Ekonomi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Asel Gürsoy konuşmacı konuk olarak katıldı.

Haberin Devamını Oku

Ceviz ve fındık yağ hücrelerinin metabolik profilini iyileştirebilir

Communications Biology dergisinde yayınlanan çalışma, ceviz ve fındık gibi bazı kuruyemişlerin yağ hücrelerinin metabolik profilini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Haberin Devamını Oku

Belediyenin eski borçları yatırım yapmamıza engel değil

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, “Göreve geldiğimizden bu güne 200 milyon TL borç ödememize rağmen yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Çünkü Ordu Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediye.”

Haberin Devamını Oku

‘’İnşaat sektörünün geleceği için düşük faiz olmazsa olmazdır’’

''İnşaat sektörünün geleceği açısından düşük faiz olmazsa olmazdır. Bunun yanında son rakamlarda hem tüketici hem de piyasa oyuncularının ekonomiye olan güvenlerinin yükseldiğini görüyoruz.''

Haberin Devamını Oku

Hedef ‘arı sütünü’ yurtdışına ihraç etmek

Karadeniz Bölgesi’nde Ordulu arıcılar tarafından üretilen arı sütünün farklı illerin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmesi hedefleniyor.

Haberin Devamını Oku

Hamsi balıkçıların yüzünü güldürecek

Bu yıl palamut balığından umudu kesen balıkçıların umudu ise hamsiye yöneldi. Karadeniz’de Ordu sınırları içerisinde ağlara takılan hamsinin kilogramı 10-15 TL arasında satışa sunuluyor.

Haberin Devamını Oku

Türkiye mobilyasını İspanya’da tanıtacak

Türkiye ilk defa İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Feria Habitat Valencia Mobilya Fuarı’na katıldı.

Haberin Devamını Oku

Ordu dışa bağımlılıktan kurtulacak

‘’Ordu, Ordu’dan yönetilecek ve ilin kaynakları burada kalacak. Ordu eskiden sahada değildi. Biz şu ana kadar hazırlık yaptık. Depar yapmış şekilde geliyoruz.’’

Haberin Devamını Oku

Artvin tarımsal kalkınma çalışmalarına başladı

Artvin Belediye Başkanı Elçin, “Artvin’de üretimi canlandırarak gençleri İş-Kur kuyruklarında görmek yerine üretime yönlendirmeliyiz.”

Haberin Devamını Oku

‘’Hedef, Türk Malı kalitesini tüm dünyaya ulaştırmak’’

Gülle, ‘’85 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak hedefimiz; teknolojiyi; tasarlayan, üreten, ihraç eden bir Türkiye olmak ve Türk Malı kalitesini tüm dünyaya ulaştırmak”

Haberin Devamını Oku

‘Sağlam çocuk takibi’ mutlaka yapılsın

Çocuk sağlığı üzerine uzmanlaşan Pediatrist Mehmet Katırcıoğlu günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziyete dikkati çekerek  sağlam çocuk takibi uygulamasının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamını Oku

Ordulu kadınlar eğitim tırında bir araya geldi

Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim TIR’ı 2015 yılında hayata geçirilip 11 bin kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Haberin Devamını Oku

TMO fındık ödemelerini yatırdı

TMO 1-6 Eylül'de fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırdı.

Haberin Devamını Oku

‘’Trabzon’u 12 ay yaygın turizm yapısına çevireceğiz’’

Arslantürk,‘’Trabzon’u 12 ay yaygın bir turizm yapısına çevirmenin gayreti içerisindeyiz. Şehrimizde sadece yaz turizmi değil, doğamız, tarihi dokumuz her mevsim turizme açıktır.’’

Haberin Devamını Oku

“Kırsal kalkınma olmadan sanayi olmaz”

GTSO Başkanı Akçay, “Sanayi için ilk olarak hammaddeyi temin edebilmelisiniz. O yüzden Kırsal kalkınma ve üretim olmadan,  direkt sanayi üretimine geçemezsiniz.

Haberin Devamını Oku

Takip'te Kalın Güncel Haberler İçin Abone Olun

Bültenimize Abone Olarak Güncel Haber ve Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz.