Yücel’e uluslararası bir görev daha

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler Danışma Kurulu üyesi oldu. Türk eğitim dünyasının duayen ismine yeni unvanı Cenevre’de düzenlenen bir konferansta verildi. Konferansta konuşan Yücel’in açıklamaları adeta ders niteliğindeydi.

 Yücel’e uluslararası bir görev daha

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanlığı yapan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, bir uluslararası görev daha üstlendi. Birleşmiş Milletler Örgütü’nce 26 Kasım’da Cenevre’de düzenlenen “sürdürülebilir kalkınmada eğitimin rolü” konulu konferansa katılan Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi oldu.

Eğitim öncü sektör olmalıdır

BM Genel Sekreter Yardımcısı NikhilSeth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü AlexMejia'nın da katıldığı konferansta konuşan Yücel, eğitimin öncü sektör rolüne dikkat çektiği konuşmasında ayrıca yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmesine yönelik saptamalarda bulundu. Yücel, "Dünya sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve işbirliğinden geçiyor. Dolayısıyla bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin ve belki de tek yolu küresel ve nitelikli eğitimdir” ifadelerini kullandığı konuşmasını şöyle sürdürdü.“Bu eğitim sayesinde, öncelikle tüm dünyayı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda bilgilendirebilir, toplumsal farkındalık yaratabilir ve bu amaçlara 2030 yılına kadar ulaşabilmek için ortak çözümler oluşturulabiliriz. Eğitim tüm sektörlere öncülük eden bir yapıda olmalıdır.”

Kadınlara fırsat eşitliği sağlanmalı

Her gencin eğitime erişimini sağlamak için okul öncesinden doktoraya her kademede yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yücel, eğitimi nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir bir hale getirmek için yapılması gerekenleri özetlerken kadının eğitimdeki yeni ve önemine özel önem atfetti. Yücel, “STEM+A, kodlama, robotik ve dünya vatandaşlığı gibi çalışmalarla dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve kalkınma amaçlarına katkı sunabilecek nesiller yetiştirmeliyiz. Bunun için de kadının rolünü göz önünde bulundurmalı, dünyadaki tüm kız çocukları ve kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız. Kadınların eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmalı. Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. İş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız” dedi.

İhtiyaç kadar tüketmeliyiz

Konuşmasında kadınların yanı sıra gençlere de yer ayıran Yücel, “gençlere öncelikle sürdürülebilir bir gezegen bırakmalıyız. Bu yüzden ihtiyacımız kadar üretme ve tüketme bilincini çocuktan yetişkine herkesin içselleştirmesini sağlamalıyız. Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor, 750 milyondan fazla insan da temel okuma yazma yetkinliklerinden yoksun. Öte yandan dünyadaki ordu ve silahlanma harcamaları yıllık 1.8 milyar dolara yaklaşıyor. Üretim ve tüketim önceliklerimizi de gözden geçirmeli, güncel ve elzem ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmalıyız” ifadelerini kullanırken, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaptı. Duayen eğitimci konuşmasını “eğitim sisteminin içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme gibi tüm alt boyutları sürdürülebilir kalkınma temelinde yeniden yapılandırılmalı. Bunun için pusulamız, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan, her bireyin doğuştan sahip olduğu eğitim hakkına erişmesi için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olmalıdır. Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yolumuzun uzun ve zor olduğunun farkındayım. Bu yüzden yalnızca birlikte çalışıp eğitimi küresel ve nitelikli kılarak geleceğin mimarları olan çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz" sözleriyle tamamladı. KARADENİZ EKONOMİ

 

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?