Uzman Danışman Topkaya: Az maliyetle çok iş yapmak mümkün

 Uzman Danışman Topkaya: Az maliyetle çok iş yapmak mümkün

Küreselleşen dünyada her geçen gün artan rekabetin etkisiyle, şirketlerin piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için en üst düzeyde performans göstermeleri gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu ise daha az maliyetle daha çok iş yapmaya olanak sunan Operasyonel Mükemmellikten geçmektedir.

Zorlaşan piyasa şartlarında şirketlerin daha ucuza daha kaliteli ürün üretip bunu sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlayan Operasyonel mükemmellik günümüzde artık şirketler için önemli bir enstrüman. KPI ACADEMY şirketinin sahibi uzman danışman Erhan Topkaya Karadeniz Ekonomiye özel,Operasyonel mükemmelliğin firmalar için öneminden bahsetti. Amacımız dünya klasmanında üretim yapan firmalar oluşturmak diyen Topkaya şunları söyledi; “Şirket yöneticileri zamanının yüzde 80’ininde şirket içindeki sorunları çözmekle uğraşırken sadece yüzde 20’lik kısmında şirkete para getiren satın almaya ve satışa zaman ayırabiliyor. Burada amaç şirket yöneticileri üzerindeki yükü azaltıp,para kazandıracak noktalar için ayıracakları zamanları artırıp operasyonlarda iyileştirme sağlamak. Ayrıca şirkette insanlar ve organizasyon üzerinde etki yaratarak kendi sorununu kendi çözebilen aktif bir insan kaynağı yaratıp bunu kültür haline dönüştürmektir. Baktığınız zaman asırlık firmaların çoğunda bu felsefe oluşmuş durumda. Kurduğumuz bu anahtar başarı göstergeleri şirketingerçekdeğerini ve başarısını uluslararası anlaşılabilecekşekildegösterebilmek için gerekli sistemlerdir.

Ekipmanı artırmadan verim artışı sağlıyor

Belediyecilikten hastahanelere, üretimden tedarik zincirine kadar insanın çalıştığı, operasyonun iyileşmesine imkân sağlayan her yerde faaliyet gösterdiklerini belirten Topkaya, “Yeni bir makine ya da ekipman almadan verimde artış sağlamayı hedefliyoruz.Bunu yaparken şirket içerisinde anahtar başarı göstergeleri dediğimiz bir sistem kuruyor kritik göstergeleri belirliyoruz. Hazırladığımız kokpit yönetim ile üst yönetim, tüm finansal iş sonuçlarını, hangi departmanın başarılı olup hangisinin gelişime açık olduğunu sadece yarım saatini ayırarak takip edebiliyor. Ayrıca şirketin detaylı maliyet analizlerini hazırlayarak finansal olarak hedeflerinin neresinde olunduğunun takip edilebileceği sistemi de kokpitin içerisine dahil ediyoruz.” dedi

Enflasyonla mücadelede büyük katkı

Topkaya, “ Bu sistem enflasyonla mücadelede de büyük bir avantaj sağlıyor.Üretim maliyetleri azaltılıp daha ucuza üretim yapıldığı için ilk yıl yüzde 20 ikinci yıl yüzde 15 üçüncü yıl yüzde 10 şekilde enflasyonla mücadele ediliyor ve firmanın rekabet edilebilirliği artıyor.” diye konuştu.

2 yıllık bir süreç

Firmalarla genellikle uzun soluklu çalışmayı tercih ettiklerini vurgulayan Topkaya, “Operasyonel mükemmellik 2 yıllık bir süreç.  Biz kişinin istediği sistemi kurup ayda 3-4 kez ziyaret gerçekleştirerek şirketin gelişim performansını takip ediyoruz.  Kültürel değişimi yarattıktan sonra şirkette belirlenen bir kişiye tüm sistemi öğretip projeyi devrediyor ve 2 yıl sonunda firmadan ayrılmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

NAZAN BEDİR/KARADENİZ EKONOMİ

 

 


Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?