Sektörler Tarım Haberleri

Ordu neden zenginleşemiyor?
Ordu neden zenginleşemiyor?
KARİMEX CEO’su Emrah Albayrak Ordu’nun neden zenginleşemediğini ve zenginleşmesi için nelerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Ordu Ulubey yolunda 70 kişi istihdam eden KARIMEX, 2018 yılı verilerine göre dünyada 52 ülkeye ulaşmış durumda. Genellikle Avrupa Birliği ülkelerine işlenmiş fındık ihracatı gerçekleştiren firma aynı zamanda Avrupa merkezli olmak üzere Kuzey Afrika, Orta Doğu, Amerika, Çin ve Güney Asya ülkelerine ihracat yapıyor. Sektördeki başarısını geleneksel bakış açısından yenilikçiliğe geçmiş olmasına bağlayan KARİMEX’ in CEO’su Emrah Albayrak, “ Gelenekçilikle yol kat edemeyeceğimizi fark ettik ve pazarlama modelimizin ortasına uluslararası gıda fuarlarını koyduk. Yılda minimum 4 fuara katılıyoruz. Bu ay Nijerya’ya gidiyoruz. Nijerya çok nüfuslu gelişen bir petrol ülkesi.Buna ek olarak pazarlama hedeflerimizde Güney Amerika ve Çin var. İki yıldır Çin’e ihracat yapıyoruz ve her geçen yıl Çin’in fındık alımı artıyor.” dedi. Güney Amerika’nın da önemli bir pazar olduğunu fakat ikili ticaret antlaşmaları dolayısıyla problem yaşadıklarını belirten Albayrak bu durum aşılabilirse Türk fındığının mevcut ihracat rakamının en az 1 buçuk kat yukarıya çıkabileceğini söyledi.

“Daha az üretiyoruz”

Yerel ve genel ekonomik durumu, istihdam ve ihracat politikalarını değerlendiren Albayrak fındıkta 2000’li yıllardaki verimliliğin olmadığını belirterek “Ordu fındık üretimi açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde ama bu rakam bahçe ve yüz ölçümü açısından böyle verimlilik açısından değil.  2000’li yıllarda dekar başına kullanılan gübre miktarı ile günümüzde kullanılan gübre miktarı arasında çok büyük uçurum var. O dönemlerdeki verim bu günlerde yakalanamıyorsa demek ki biz bazı konularda hata yapıyoruz. Olması gerekenden daha az üretiyoruz. Ordu’da yetiştirilen fındığın çok büyük bir kısmı Ordu’nun dışında işleniyor, Trabzon tarafına doğru bir sevkiyat söz konusu. Buna ek olarak bizim fındık şehrinin karakteristik özelliklerini sağlayıp sağlamadığımızı ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyada fındık üreten Türkiye dışında birçok şehir ve onların bazı modelleri var biz bu modeller üzerinde hareket etmeliyiz.” dedi.

 

“Ordu’da kongre turizmi yapabilecek oteller yok”

Ordu’yu girişimcilik potansiyeli açısından değerlendiren Albayrak, “Elimizde neyimiz olduğunu çok iyi belirlemeliyiz. Devletin planlama teşkilatları ve Turizm Bakanlığı planlama şubeleri bunları yapmalı. Biz ne yazık ki ağır sanayi şehri olma konusunda biraz gerideyiz. Ordu gerek liman, gerek kaynaklara uzaklık gerekse de insan gücü ve çeşitliliği konusunda ne yazık ki bir Konya, Bursa ve Gaziantep olamayacak. Ama onların sahip olamadıklarına sahip miyiz bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çok güzel bir doğamız var turizm açısından çok güzel işler yapılabileceğine inanıyorum. Kurul Kalesi, uzantıları keşfedildikten sonra dünyada çok büyük bir ilgi yarattı. Bunun gerek içerde gerek dışarıda çok iyi pazarlanamadığını düşünüyorum. Bizim için bir Efes Antik Kenti haline gelebilir. Başka bir konuda Ordu’da kongre turizmi yapabilecek kadar çok büyük oteller yok. Ordu elit forumlar, prestiji yüksek kongreler ve forumlara ev sahipliği yapabilir. Buna özgü oteller için devlet özel teşvik ve destek paketleri yaratılabilir.Bakın ordu ilinin Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH) kişi başına 7 bin doların altında Türkiye ortalamasının çok altındayız. Yaklaşık 200 milyon dolar fındık ihracatı, balı, turizm potansiyeli ve maden ürünleri olan bir şehrin 10 bin dolar üzerinde olması lazım. Bu sorunun ortadan kaldırılacak şekilde çalışılması gerekiyor.İnsan kaynağımız çok fazla ordunun genç bir nüfusu var. Fakat işsizlik durumu yüksek bunları kısa vadeli çözebilmek için tekstil, callcenter ve devlet yatırımlarının orduya gelmesi gerekiyor. Giresun ve Samsun’un çok ciddi devlet kurumları var. Ordu’da mesela bir tugay komutanlığı, bir liman ve bu limana ait işletmeler kurulamadı. İhtiyacımız olan bu tarz yatırımların orduya gelmesi az önce söylediğim 7 bin dolar bandının yukarıya taşınması anlamına geliyor. Biz neden zenginleşemiyoruz sorusunu sormalı bu sorunun cevabına göre planlama yapmalıyız.” dedi.

“İstihdam sözü veriyoruz”

Arazi fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin fındığa devletin sağladığı destek olduğunu dile getiren Albayrak,“Fındık üretilmese devletin bir desteği söz konusu. Bu yüzden araziler pahalı. Bu konunun vali ve belediye başkanımızın gündeminde olduğunu biliyorum. Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde ve yeni yapılması düşünülen organize sanayi bölgesiyle ilgili ciddi zaman harcıyorlar. Umarım o yatırım ön plana alınabilir. Ordu’da ikinci bir sanayinin, yer sorunlarının ortadan kaldırılarak bir an önce devreye alınması gerekiyor. Böyle bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5-6 yıl içerisinde hayata geçirilebilecek seviyeye getirilirse bizşirket olarak 20-30 dönümlük yere talip oluruz. Bunun için istihdam sözü de veririz.” şeklinde konuştu.

“Ortak pencerede buluşamıyoruz”

Sanayi- üniversite iş birliğinin olması gerektiği gibi işlemediğini vurgulayan Albayrak,Açıkçası bu konudan çok muzdaripiz. Çünkü herkes konuya kendi açısından bakıyor. Ortak pencerede buluşamıyoruz. Ordu Üniversitesine yeni gelecek ekibin orduyu bilen akademisyenlerimizden seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeni dönemde bu sağlanabilirse iyi olacak. Bizim çok ciddi yetişmiş teknik eleman sıkıntımız var. Üniversitemizden mezun olan çocuklar buralarda kalmak istemiyor. Ordu’nun albenisini artıracak unsurların artırılması gerekiyor. Bunlar sağlanabilirse yeni dönemde Ordu ilinin üniversitesi ile kucaklaşabileceğine, kalkınmanın ve büyümenin bu sayede sağlanabileceğine inanıyorum.” ifadelerinikullandı.

“Ordu çevre illerden ayrılacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler göreve başladığından bu yana orduya ziyarete gelen kurumların Türkiye ve dünyanın önemli firmaları olduğunu belirten Albayrak, “ Ordu için 5 yıllık bir şans söz konusu. Biz Hilmi beyin bütün sahip olduğu kazanımlardan faydalanmak zorundayız. Kendisininçok ciddi projeleri var. Mesela liman projesi. Biz karayolunu çok fazla kullanan bir fındık sanayisiyiz. Çok ciddi nakliye ve akaryakıt ücretleri ödüyoruz. Dış ticaret açığımızın çok önemli bir kısmı akaryakıttan doğuyor. Bu tarz şeyleri ortadan kaldırmak için bir liman yapılmalı. Başka bir problemde Ordu’da hastanenin olmaması. Hastamı olduğu zaman Trabzon’a Samsun’a Tokat’a gidiyorsak orduda hastane yok demektir.Şehir hastanesi yapılacaksa yapılsın ama mevcut hastaneler kapatılarak şehir hastanesine entegre edilmesin. Biz olabildiğince çok çeşit görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türk fındığı geliştirilmek istenmiyor”

Türkiye gündemini değerlendiren Emrah Albayrak, “Türk fındığının gelişiminin baskılanması talep ediliyor. Bunun için ekstra pazarlar yaratılmaya çalışılıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Şili pazarı gibi. Avrupa’da unutulan fındık tekrar filizlendirilmeye çalışılıyor. Mesela İspanya’da ve İtalya’da seki (taraça) uygulamaları ile bir dağ keçisinin dahi tırmanamadığı yerlere fındık dikiyorlar. Şunu söyleyebilirim Türk fındığı ve fındık sanayisi 100 milyonlarca euroluk yatırımlar yaparak kalite kontrol laboratuarları kurmuşlardır. Her yıl bu paraları harcamaktadır. O yüzden bugün fındığın hem hak ettiği topraklar burası hem de hak ettiği şekilde işleyecek güç Türk fındık enstitüsüdür.”diye konuştu.

 “Yatırım yapmazsak küçülürüz”

Düşük faizli kredilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Albayrak, “Sektörün ciddi bir problemleri var. Eğer 2018 ve 2019 yılında Türkiye’de Eximbank diye bir kurum olmasaydı Türk fındık ihracatı 1 milyar doların altına düşerdi ve finansman sıkıntısı olurdu. Yerli ve milli ihracatçılarla, yabancı yatırımcı ihracatçılar arasında fark var. Onlar çok daha ucuz paraya ulaşırlarken biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bankalarının ya da özel bankalarının vermiş olduğu piyasa faizleriyle çalışıyoruz. Bu bizi çok zorluyor. Türk Fındık Sanayisi ve Fındık İşleme Tesisleri dünyada eşi benzeri olmayan maliyete ve altyapıya sahip bir sektör. O yüzden yatırım yapmak zorundayız. Yatırım yapmadığımız sürece küçülürüz. Bunun önüne geçmek içinde bizim düşük faizli kredilere ihtiyacımız var.Umuyorum yeni dönemde bu değişecektir.” şeklinde konuştu.

“Kooperatifçilik önem kazanmalı”

Reform paketlerinin çok etkili olmadığına değinen Albayrak, “Açıklanan reform paketlerinde çok bir şey göremedik. Biz özel sektör olarak uygulama açısından çok hızlı hareket etmemiz gereken dönemlerdeyiz. Türkiye’de çok başarılı olmasa da dünyada kooperatifçilik sistemi var. Ben ekonomik reform paketlerinin içerisine önümüzdeki günlerde mutlaka kooperatif yasası ile alakalı bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

“TMO fındık fiyatlarını açıklamalı”

Emrah Albayrak, “TMO ile alakalı çeşitli yorumlar görüyoruz sürekli. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuruluş yapısı ve organizasyonu daha çok teknik manada ürüne destek vermeyi içeriyor. Yeni sezon geliyor birçok belirsizlik var. Fiyatın, kurların, banka faizlerinin ne olacağı belli değil. TMO’nun çok da işi uzatmadan en geç haziran ayı içerisinde yol haritasını açıklamalı ve kaç liradan bu alımları yapacağını bildirmesi gerekiyor.  Ayrıca serbest ekonomik düzeni ve piyasayı korumak adına alım fiyatı açıklanırken satım zamanının ve satım fiyatının da açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer açıklarlarsa TMO’nun sadece ürüne ve üreticiye destek veren bir kurum olduğunu bir kar mekanizması olmadığını kanıtlamış olurlar.” ifadelerini kullandı. MURAT GÜRSOY/KARADENİZ EKONOMİ

 

 
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:25:48 Etiketler: karadeniz ekonomi,haberler,gündem,gazete,tmo,fındık,ihracat,karimex


Sektörler'den Haberler
Bunlarada Bakmak İstermisiniz ?
Yorumlar
bu habere henüz yorum yapılmamıştır.
Gündemden Haberler

Yabancıya konut satışında Türkiye ekonomisi kazanıyor

‘’Haziran ayında yabancıya konut satışı, yüzde 30,5 artışla 2 bin 60'tan 2 bin 689'a yükseldi. Ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle sadece gayrimenkul sektörü değil, Türkiye ekonomisi kazanıyor.’’

Haberin Devamını Oku

Bölgenin ekonomisi ürün çeşitliliği ile kalkınacak

3.Tarım Şurası toplantısında, yörenin ana geçim kaynağı olan fındığın dışındaki ürün çeşitlendirmeleri üzerinde duruldu.

Haberin Devamını Oku

Anzer Balı’na rakip “Biz hem daha ucuz hem daha lezzetliyiz”

Kendi ürettikleri ballara 300 TL değer biçen Yaşar Balcı, Anzer Balı’nın 1000 TL’den satılmasına tepki göstererek, “Bin TL’ye bal olmaz Senoz Vadisi’nin balı Anzer Balı’ndan daha iyidir.” dedi.

Haberin Devamını Oku

Hedef 65 milyar dolar turizm geliri

11. Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılında turizm gelirinin 65 milyar dolar olması hedefleniyor. Plan çerçevesinde yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde Kamu Özel İş Birliği Modeli (KÖİ) ile hayata geçirilmesi sağlanacak.

Haberin Devamını Oku

“Hızlı büyüme sağlayacak sektörler belirlendi”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “11. Kalkınma Planı ile ülkemize orta ve uzun vadede rekabet gücü kazandırarak daha hızlı bir büyümeye yöneltecek sektörleri belirledik”

Haberin Devamını Oku

Murzioğlu’ndan Ordu borsası ve sanayi odasına ziyaret

Salih Zeki Murzioğlu, Ordu’nun sosyo ekonomik durumu ile Ordu Ticaret Borsası çalışmaları ve projelerimiz hakkında bilgi aldı.

Haberin Devamını Oku

Fındık işçileri sigortalı oluyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sigortalı olarak fındık toplamak isteyen işçilerin belediyeye müracaatta bulunabilecekleri bildirildi.

Haberin Devamını Oku

Karavan turizmi hayata geçiyor

Başkan Güler,‘’İlimiz kış turizmi, doğa turizmi ve eko turizmi anlamında en şanslı illerden birisi. Bu kapsamda çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.’’

Haberin Devamını Oku

2 bin ton tritikale üretimi bekleniyor

‘’Tritikale ekimi yapılan toplam 5 bin dekar alandan ortalama 350-400 kilogram dane verimi olmak üzere 2 bin tona yakın ürün elde edilmesi bekleniyor’’

Haberin Devamını Oku

‘’Bölgemiz sahipsiz bırakılmamalı’’

Karataş,’’Altınordu ve Ünye ilçelerimize kamulaştırma bedeli olarak, kısmi manada kredi tahsisi gerçekleştirildi.’’

Haberin Devamını Oku

E-İpotek işlemi yaygınlaşıyor

E-ipotek uygulamasının kullanımı gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yolla Nisan ayında 22 bin 461 adet ipotek işleminin tamamlandığını belirtti. 

Haberin Devamını Oku

İşsizlik oranı yüzde 13 yükseldi!

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 116 bin kişilik artışla 4 milyon 202 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamını Oku

Tokat’ın ekonomisi Erbaa’dan geçiyor

4 bin kişilik istihdamı ile dünya standartlarında üretim yapan firmaları bünyesinde barındıran Erbaa Organize Sanayi Bölgesi, her geçen gün adından daha fazla söz ettirirken tekstil sektöründen gıdaya ve orman ürünlerine dış pazarda çok önemli ağırlığa sahip.

Haberin Devamını Oku

Asma Fındık,‘Entegre olma yolunda ilerliyor’

Fındık sektöründe iç piyasaya hizmet veren Asma Fındık yeni açacağı fabrikasında entegre üzerine yoğunlaşıp uluslararası arenada da ilerlemeyi hedefliyor.

Haberin Devamını Oku

Rıhtım’da Olive’den yeni tatlar

Güraks tarafından 2017 yılında hizmete giren kompleks, sadece kent insanının değil şehir dışından gelen yerli ve yabancı binlerce konuğun uğrak mekanlarından birisi olarak ikinci yılını geride bırakırken yeniliklere açık işletmecilik anlayışı ile beğeni topluyor.

Haberin Devamını Oku

‘’Enerji verimliliği geleceğin yeni sektörü ve mesleği’’

‘’Enerji Verimliliği Müşavirliği mesleği sahaya çıkacak. 10 milyar dolarlık bir yatırım ile 2033 yılında 30 milyar dolarlık bir verimlilik, tasarruf söz konusu”

Haberin Devamını Oku

Kuyumcuya düğün dopingi

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kuyumculuk sektöründe hareketlenme kendini göstermeye başladı.

Haberin Devamını Oku

Şişecam Düzcam BIZNET 2019’a sponsor oldu

Şişecam Düzcam, ürün gamını Hindistan yerel pazarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip çeşitlendirerek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Haberin Devamını Oku

 ‘’Demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.’’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü dolayısıyla 81 Oda-Borsa olarak ortak bir mesaj yayımladı.

Haberin Devamını Oku

Amasya’da işsizliği azaltacak proje

Amasya’nın sorunu için akil adamlara danışan, 2 bin 500 kişiye verdiği istihdam sözüyle yatırımcıları kente çağıran Başkan Sarı kentin dünü bugünü ve yarınına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haberin Devamını Oku

Çay önemli bir tanıtım aracı

‘’Çay önemli bir tanıtım aracı. Bölge için Çay Kanunu çok önemli.’’

Haberin Devamını Oku

5 yıldızlı otel projesi temeli atıldı

Çambaşı’na Ordulu işadamları tarafından yapılacak olan 5 yıldızlı otel projesinin inşaatına başlandı.

Haberin Devamını Oku

“Ordu’nun çöpüne talibiz”

Yaşanabilir bir çevre bilinciyle yola çıkan ve ayda 800 ton civarında çöpü kullanıma geri kazandıran Akdeniz Geri Dönüşüm Ordu’nun bütün ilçelerinde faaliyet göstermek istiyor.

Haberin Devamını Oku

Giresun’da makine sektörü kabına sığmıyor

Geçen yıla oranla yüzde 20 büyüyen Sarıgöl Konveyör Sistemleri, yeni açacağı fabrikasıyla birlikte mevcut istihdamına ek 70 kişiye daha iş imkanı sağlayacak.

Haberin Devamını Oku

Takip'te Kalın Güncel Haberler İçin Abone Olun

Bültenimize Abone Olarak Güncel Haber ve Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz.